Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:31
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:55
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
18:55
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
18:52
18:52
3983 075f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiruriru tiruriru
17:03
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
17:01
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaskraweksiebie skraweksiebie
16:43
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:43
3852 c6e7
16:43
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaskraweksiebie skraweksiebie
19:25
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaindigestible indigestible
09:57
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
09:56
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viaskraweksiebie skraweksiebie
09:52
09:50
1046 a88a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
09:47
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
09:46
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

13:52
0290 3438
13:33
0648 6122
13:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl