Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
16:21
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapompompom pompompom
16:20
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoldwater coldwater
17:12
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:35
Reposted fromciarka ciarka viacorvax corvax
16:13
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
11:00
5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viacoldwater coldwater
10:59
Każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacoldwater coldwater
10:59
7568 0643 500
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle vialadygrey ladygrey
10:47
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viapompompom pompompom
10:47
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
10:46
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapompompom pompompom
19:22
Reposted fromworst-case worst-case viamaybeyou maybeyou
17:15
17:14
1244 a126 500
Reposted fromerial erial viacoldwater coldwater
17:14
17:12
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice vianever-say-never never-say-never
17:12
8172 424b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacoldwater coldwater
17:11
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viacoldwater coldwater
13:52
Reposted fromworst-case worst-case viamaybeyou maybeyou
12:13
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl