Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:02
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
22:02
22:01
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:58
21:57
21:44
0240 daeb
Reposted fromsavatage savatage viacorvax corvax
21:43
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:43
19:38
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakarmacoma karmacoma
19:36
5683 e42f
19:36
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viacytaty cytaty
19:31
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:55
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
18:55
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
18:52
18:52
3983 075f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatiruriru tiruriru
17:03
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
17:01
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaskraweksiebie skraweksiebie
16:43
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:43
3852 c6e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl