Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:05
Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.
— Stanisław Przybyszewski
Reposted fromintotheblack intotheblack
18:42
18:42
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viapompompom pompompom
18:42
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapompompom pompompom
18:41
18:40
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:40
7068 fd3d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:39
18:47
7212 559c
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou
18:39
1914 bb93 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:45
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
18:44
09:37
18:06
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
16:21
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapompompom pompompom
16:20
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoldwater coldwater
17:12
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:35
Reposted fromciarka ciarka viacorvax corvax
16:13
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
11:00
5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viacoldwater coldwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl